Veleposlaništvo RS Kairo /Novice /
30.03.2017  

Pobuda volivcem za zbiranje podpor za vložitev predloga zakona

Člani Koordinacijskega odbora Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir so po svojem predstavniku Pintar Emilu Milanu (v nadaljevanju: pobudnik) vložili pobudo za vložitev Predloga zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača.

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 31. 3. 2017, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov, pa ponedeljek 29. 5. 2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ˝DRUGI TIR˝.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP. Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).