Veleposlaništvo RS Kairo /Novice /
10.10.2017  

Obvestilo o pobudi volivcem za razpis zakonodajnega referenduma

Pobudnik Jožef Ivan Ocvirk, Velesovska 81, 4208 Šenčur, je vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki ga je Državni zbor sprejel 19.9.2017.

Predsednik Državnega zbora je za prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev določil torek, 3.10.2017. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 6. 11. 2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE.

Skladno s 16. b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum. Volivec lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno bivajo v tujini, in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto, na podlagi vpogleda v osebni dokument. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku na naslov: Ocvirk Jožef Ivan, p.p. 3, 4208 Šenčur, Slovenija.  

Volivec, ki je v tujini, lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16. b člena ZRLI).